VIZ++ Class: OpenGLFog

 VIZ++ Class Library  VIZ++ Samples  VIZ++ ClassTree 

Source code

/*
 * OpenGLFog.h 
 * Copyright (c) 2015 Antillia.com TOSHIYUKI ARAI. ALL RIGHTS RESERVED. 
 */#pragma once

#include <viz++/Exception.h>
#include <viz++/opengl/OpenGLObject.h>
#include <math.h>

namespace VIZ {

class OpenGLFog :public OpenGLObject {
 
public:
 OpenGLFog()
 :OpenGLObject()
 {
  glEnable(GL_FOG);
 } 

 ~OpenGLFog()
 {
  glDisable(GL_FOG);
 }
 
 //mode = GL_LINEARr, AGL_EXP, AGL_EXP2 
 void mode(GLfloat mode = GL_LINEAR)
 {
  glFogi(GL_FOG_MODE, mode);
 }

 void density(GLfloat value)
 {
  glFogf(GL_FOG_DENSITY, value);
 }

 //Specify start position for GL_LINEAR mode
 void start(GLfloat value)
 {
  glFogf(GL_FOG_START, value);
 }
 
 //Specify end position for GL_LINEAR mode
 void end(GLfloat value)
 {
  glFogf(GL_FOG_END, value);
 }
 
 //Specify color index
 void index(GLfloat value)
 {
  glFogf(GL_FOG_INDEX, value);  
 }
 
 //Specify color index
 void color(GLfloat* value)
 {
  assert(value);
  glFogfv(GL_FOG_COLOR, value);  
 }

 void color(GLfloat r, GLfloat g, GLfloat b, GLfloat a)
 {
  GLfloat value[] = {r, g, b, a};
  glFogfv(GL_FOG_COLOR, value);
 }

 void color(GLint* value)
 {
  assert(value);
  glFogiv(GL_FOG_COLOR, value);
 }
};
}


Last modified: 10 Feb 2017

Copyright (c) 2009-2017 Antillia.com ALL RIGHTS RESERVED.